• KONTROLISANJE

  • KONTROLISANJE

  • ISPITIVANJE

  • ISPITIVANJE

  • SERTIFIKACIJA

  • SERTIFIKACIJA

Copyright 2024 - JUGOINSPEKT CONTROL 2021

Početna

JUGOINSPEKT CONTROL je akreditovano crnogorsko preduzeće za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, sertifikaciju proizvoda, procesa i usluga i ispitivanje proizvoda, sa višegodišnjom tradicijom i reputacijom koju je steklo poslujući u okviru srpskog društva JUGOINSPEKT BEOGRAD a.d.

 

Cilj našeg društva je da bude takva organizacija čije se usluge ističu i prepoznaju po vrhunskoj kompetentnosti, što nam obezbeđuje domaće i međunarodno prizanje i visoko vrednovanje na svetskom tržištu.

 

Svojim nepristrasnim i nezavisnim radom doprinosimo potvrđivanju kvaliteta proizvoda, a time i zaštiti potrošača, zaštiti života i zdravlja ljudi i zaštiti životne sredine, što je od izuzetnog značaja, kako pri uvozu, tako i izvozu robe.

 

Naši sertifikati su poznati i priznati kako u Crnoj Gori, tako i van granica Crne Gore, što nam obezbeđuje status renomirane, međunarodno priznate kontrolne organizacije, koja uživa puno poverenje međunarodnih sudova, osiguravajućih i reosiguravajućih društava i banaka.

 

Delatnost JUGOINSPEKT CONTROL-a predstavlja vrlo značajnu stručnu poslovnu delatnost i doprinosi konstantnom razvoju crnogorske privrede i društva u celini.

 

Kontrola Kvaliteta


JUGOINSPEKT CONTROL dugo i uspješno obavlja poslove laboratorijskog ispitivanja goriva, ulja za loženje i gasa za potrebe tržišta Crne Gore, ali i za potrebe inostranih tržišta. Posjedujemo najsavremeniji laboratorijski sistem za obavljanje najkompleksnijih fizičkih ispitivanja koja se odnose na kvalitet nafte i naftnih derivate. Naš stručni i posvjećeni kadar sa velikim iskustvom u ovoj oblasti, već decenijama doprinosi održavanju i podizanju nivoa kvaliteta i bezbjednosti proizvoda na tržišu. U mogućnosti smo da za potrebe naših klijenata.

Vizija / Misija / Ciljevi


Princip rada JUGOINSPEKT CONTROL kao kontrolne organizacije jeste da kontrolisanja usaglašenosti obavlja u skladu sa važećim standardima (nacionalnim i/ili međunarodnim), pravilnicima, zakonskim propisima, ili ugovorima, i to savesno, stručno i bez greške.

Privredno društvo za tehničko ispitivanje i analizu "Jugoinspekt Control" d.o.o. Bar
Jovana Tomaševića bb, Bar, Crna Gora
tel: (+382) 030 316 912