Copyright 2022 - JUGOINSPEKT CONTROL 2021

Dokumenta i obrasci

Procedure sertifikacije


Obrasci za sertifikaciju


Plan korekcije i korektivnih mera


Žalbe klijenata

Svi prigovori i žalbe podnete od strane klijenta, kao i preko njegovog ovlašćenog predstavnika, rešavaju se shodno ugovornim klauzulama na osnovu postupka Rešavanje žalbi i prigovora JC.P.33-01

Privredno društvo za tehničko ispitivanje i analizu "Jugoinspekt Control" d.o.o. Bar
Jovana Tomaševića bb, Bar, Crna Gora
tel: (+382) 030 316 912