Copyright 2024 - JUGOINSPEKT CONTROL 2021

Poslovna jedinica kontrolno telo

Kontrola kvaliteta i kvantiteta sirove nafte

JUGOINSPEKT CONTROL angažujući sopstveni stručni kadar i najsavremeniju opremu, pruža celokupan spektar usluga kontrolisanja u oblasti energetike i petrohemijske industrije. Značajno iskustvo u radu a posebno fleksibilnost u radu, razvijene mogućnosti prilagođavanja sistema kao i kontinuirano praćenje, primena i usavršavanje u skladu sa najnovijim tehnologijama i trendovima, omogućilo nam je da postanemo nacionalni lider u ovoj veoma značajnoj oblasti.

 

  • Kontrolu kvaliteta i kvantiteta sirove nafte, naftnih derivata i motornih ulja
  • Kvantitativnu kontrolu kroz detaljno utvrdivanje svih količina po merama suvozemnih rezervoara, rečnih i morskih tankera, cisterni, naftovoda
  • Kvantitativnu kontrolu kroz utvrdivanje razlika - gubitaka koji nastaju zbog manipulacije, transporta i specifičnih karakteristika nafte i naftnih derivata
  • Kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu u skladištima i skladišnim instalacijama
  • Kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu i nadzor prilikom utovara, istovara i pretovara
  • Kontrolu čistoće i podobnosti za prevoz transportnih sredstava
  • Uzorkovanje sirove nafte i naftnih derivate prema odgovarajućim standardima
  • Izdavanje validne dokumentaciju po svetskim standardima za sve navedene operacije

 

Za naše klijente je posebno značajno da smo u mogućnosti da pružimo usluge kontrolisanja u skladu sa aktuelnim Pravilnikom o kvalitetu i kontroli kvaliteta tečnih goriva naftnog porekla. Kopiju pomenutog pravilnika možete preuzeti ovde.

Privredno društvo za tehničko ispitivanje i analizu "Jugoinspekt Control" d.o.o. Bar
Jovana Tomaševića bb, Bar, Crna Gora
tel: (+382) 030 316 912