Copyright 2024 - JUGOINSPEKT CONTROL 2021

Poslovna jedinica laboratorija

Ispitivanja nafte i naftnih derivata

JUGOINSPEKT CONTROL dugo i uspješno obavlja poslove laboratorijskog ispitivanja goriva, ulja za loženje i gasa za potrebe tržišta Crne Gore ali i za potrebe inostranih tržišta.

Posjedujemo najsavremeniji laboratorijski sistem za obavljanje najkompleksnijih fizičkih ispitivanja koja se odnose na kvalitet nafte i naftnih derivate.

Naš stručni i posvjećeni kadar sa velikim iskustvom u ovoj oblasti, već decenijama doprinosi održavanju i podizanju nivoa kvaliteta i bezbjednosti proizvoda na tržišu.

U mogućnosti smo da za potrebe naših klijenta savesno i efikasno izvršimo sva neophodna ispitivanja proizvoda koji će biti pušteni u unutrašnji promet ali i prilikom izvoza i uvoza robe.

Naša laboratorija za naftu i naftne derivate je akreditovana u skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2011 kod Akreditacionog tjela Crne Gore.

Celokupan obim akreditacije možete preuzeti OVDE.

Privredno društvo za tehničko ispitivanje i analizu "Jugoinspekt Control" d.o.o. Bar
Jovana Tomaševića bb, Bar, Crna Gora
tel: (+382) 030 316 912