Copyright 2024 - JUGOINSPEKT CONTROL 2021

Registri

JUGOINSPEKT CONTROL održava ažurnim informacije o statusu sertifikacije sistema menadžmenta za svakog klijenta, na osnovu kojih se može zaključiti status sertifikovane organizacije.

Informacije o dodeljenim, suspendovanim i povučenim sertifikatima su javno dostupne.

 

SERTIFIKOVANE ORGANIZACIJE

SUSPENDOVANI SERTIFIKATI

POVUČENI SERTIFIKATI

ISTEKLI SERTIFIKATI

Privredno društvo za tehničko ispitivanje i analizu "Jugoinspekt Control" d.o.o. Bar
Jovana Tomaševića bb, Bar, Crna Gora
tel: (+382) 030 316 912