Copyright 2024 - JUGOINSPEKT CONTROL 2021

O nama

JUGOINSPEKT CONTROL je akreditovano crnogorsko preduzeće za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, sertifikaciju proizvoda, procesa i usluga i ispitivanje proizvoda, sa višegodišnjom tradicijom i reputacijom koju je steklo poslujući u okviru srpskog društva JUGOINSPEKT BEOGRAD a.d.

 

Cilj našeg društva je da bude takva organizacija čije se usluge ističu i prepoznaju po vrhunskoj kompetentnosti, što nam obezbeđuje domaće i međunarodno prizanje i visoko vrednovanje na svetskom tržištu.

 

Svojim nepristrasnim i nezavisnim radom doprinosimo potvrđivanju kvaliteta proizvoda, a time i zaštiti potrošača, zaštiti života i zdravlja ljudi i zaštiti životne sredine, što je od izuzetnog značaja, kako pri uvozu, tako i izvozu robe.

 

Naši sertifikati su poznati i priznati kako u Crnoj Gori, tako i van granica Crne Gore, što nam obezbeđuje status renomirane, međunarodno priznate kontrolne organizacije, koja uživa puno poverenje međunarodnih sudova, osiguravajućih i reosiguravajućih društava i banaka.

 

Delatnost JUGOINSPEKT CONTROL-a predstavlja vrlo značajnu stručnu poslovnu delatnost i doprinosi konstantnom razvoju crnogorske privrede i društva u celini.

 

Postizanje navedenih ciljeva ostvaruje se:

 • maksimalnim angažovanjem svih zaposlenih
 • profesionalnim, nepristrasnim, objektivnim i savesnim radom kompetentnih stručnjaka u postupku utvrđivanja usaglašenosti, uz strogo poštovanje odgovarajućih standarda i propisa
 • korišćenjem najsavremenije opreme za merenje, kontrolisanje i ispitivanje
 • primenom i unapređenjem sistema kvaliteta u skladu sa standardima MEST ISO IEC 17020-1, MEST ISO IEC 17025-1
 • akreditacijom od strane nacionalnog akreditacionog tela
 • redovnim internim proverama i preispitivanjima sistema od strane rukovodstva, analizama potreba klijenata i poređenjem sa konkurencijom
 • stalnim poboljšanjem svih procesa u preduzeću
 • dobrom internom i eksternom komunikacijom
 • stalnom obukom kadrova, praćenjem i primenom najnovijih dostignuća iz odgovarajućih oblasti
 • saradnjom sa brojnim institucijama na nacionalnom i internacionalnom nivou, članstvom u nacionalnim i međunarodnim udruženjima i sklapanjem sporazuma o međusobnom priznavanju sa inostranim organizacijama
 • adekvatnim finansijskim resursima, koji se obezbeđuju kroz proces pružanja usluga tj. osnovnu delatnost
 • stvaranjem ambijenta koji podstiče zaposlene na kreativnost, privrženost i pozitivne promene

Privredno društvo za tehničko ispitivanje i analizu "Jugoinspekt Control" d.o.o. Bar
Jovana Tomaševića bb, Bar, Crna Gora
tel: (+382) 030 316 912