Copyright 2024 - JUGOINSPEKT CONTROL 2021

Organizaciona šema

Makro Organizaciona Šema

Organizaciona shema makro

Mikro Organizaciona Šema

Organizaciona shema mikro

Privredno društvo za tehničko ispitivanje i analizu "Jugoinspekt Control" d.o.o. Bar
Jovana Tomaševića bb, Bar, Crna Gora
tel: (+382) 030 316 912